Ikatan Club Shogun Indonesia (ICSI)

Ikatan Club Shogun Indonesia adalah kumpulan club Suzuki Shogun dari semua pelosok Indonesia, dibentuk pada tanggal 10 Februari 2005 di Yogyakarta pada acara Kumpul Shogun Indonesia di Kaliurang Yogyakarta

1. REGION JAWA :

 • JADETABEK :
 • SSC TENGERANG
 • NSC JAKARTA
 • CSD DEPOK
 • BSC BEKAS
2. REGION BARAT :
 • CSSK KARAWANG
 • SC BANDUNG
 • SC TASIK
 • BoSC BOGOR
 • SSC SUKABUMI
3. REGION TIMUR:
 • SSCS SURABAYA
 • NPS NGAWI
 • KSC KEDIRI
 • SHOBAT TUBAN
 • LSC LAMONGAN
 • MOSHOC MOJOKERTO
 • SAM MALANG
 • BSC BLITAR
 • SSC TULUNGAGGUNG
 • SSC SITUBONDO
 • BSC BANYUWANGI
4. REGION TENGAH:
 • BSC BANYUMAS
 • SOFTEC TEGAL
 • SOPHAN PEKALONGAN
 • SECI SEMARANG
 • SSOC SALATIGA
 • SSC SOLO
 • SHOC YOGYAKARTA
 • SSC YOGYAKARTA
 • TSC YOGYAKRTA
 • NOSC YOGYAKARTA
 • SMOC YOGYAKARTA
5. REGION BALLOMKUP:
 • BS2C BALI
 • KSC KUPANG
 • LSC LOMBOK
6. REGION BORNEO:
 • BSC BORNEO
7. REGION SUMATERA :
 • IMOSUM MEDAN
 • SOSOC JAMBI
 • LSSC LAMPUNG
Koordinator:
- Adam : 085624821803 (Barat) Shogun Club Bandung
- Artha : 085868265190 (Tengah) New Old ShogunCommunity Yogya
- Roy : 0815-84266946 ( CSD ) DEPOK
- Rizal : 0812-8634319 ( NSC ) JAKARTA/KARAWANG


Comments